Algemene voorwaarden.

Yoga voor het jonge kind

 • Opgave bij PUUR betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden en de geldende huisregels voor de locatie.
 • PUUR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, vermissing of letsel van de deelnemer of zijn of haar spullen.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk is toegebracht aan eigendommen van PUUR, dienen te worden vergoed.
 • De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus of losse les.
 • Een kind kan geweigerd worden of in samenspraak met ouders kan er gekozen worden voor een individueel traject wanneer het kind meer aandacht nodig heeft dan mogelijk in een groep te bieden valt.
 • Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen.
 • Graag voorafgaande aan de cyclus het aanmeldformulier retour sturen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen zullen de betrokkenen op de hoogte worden gesteld, zal het cursusgeld worden geretourneerd en zullen overige opties worden besproken. Denk aan een individueel traject of het instromen tijdens een andere cyclus.
 • Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te worden betaald.
 • Rekeningnummer: NL77 RABO 0318209497
 • Onder vermelding van: factuurnummer en klantnummer
 • Ten name van: M. Dijkstra te Zuidhorn
 • Niet betaald, betekend geen deelname.
 • Bij verhindering is afmelden zeer gewenst. Er is dan geen restitutie mogelijk. Zo mogelijk kan de les worden ingehaald op een nader te bepalen moment.
 • Wanneer de docente verhinderd is, kan de les worden ingehaald door middel van de eventueel nader te bepalen ‘extra’ les.
 • De deelnemers worden verzocht om makkelijke kleding te dragen en blote voeten.
 • Graag verzoek ik u op tijd aanwezig te zijn, en na start van de les, niet meer te storen.
 • De les is PUUR voor de peuters en kleuters. Zo kunnen de kinderen zich beter focussen. Tijdens de laatste les zijn de ouder(s) welkom om mee te kijken en/of mee te doen. Er is dan ook ruimte voor vragen.
 • Er moet tijdens de les altijd een ouder of verzorgen bereikbaar zijn in geval van nood.
 • Eventuele klachten nemen wij zeer serieus en lossen we graag samen met u op.

Babymassage en babyyoga

 • Opgave bij PUUR betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden en de geldende huisregels voor de locatie.
 • PUUR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, vermissing of letsel van de deelnemer, ouder of zijn of haar spullen.
 • De ouder/verzorger wordt verzocht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus of losse les door middel van het intake formulier in te vullen en retour te sturen.
 • PUUR kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde massage of advies die ze hebben gekregen. Deelname aan een cursus van PUUR geschiedt volledig op eigen risico en je blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor je eigen handelen.
 • In geval van medische klachten dient de ouder/verzorger met een behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een cursus te starten.
 • Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. Terugbetaling van het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Een afspraak voor een workshop of cursus, mondeling of via e-mail is bindend. De afspraak zal via de email of app worden vastgesteld.
 • Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop of cursus te worden betaald.
 • Rekeningnummer: NL77 RABO 0318209497
 • Onder vermelding van: factuurnummer en klantnummer
 • Ten name van: M. Dijkstra te Zuidhorn
 • Niet betaald, betekend geen deelname.
 • Bij verhindering is afmelden zeer gewenst. Terugbetaling van gemiste lessen is niet mogelijk. Redelijkerwijs zal er worden gezocht naar een aanvaardbare oplossing.
 • Wanneer de docente verhinderd is, kan de les worden ingehaald door middel van een eventueel nader te bepalen les.
 • Bij ontbinding van je inschrijving binnen 7 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.
 • Ontbinding van je inschrijving is per e-mail, telefoon of mondeling mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten. Of je kan ervoor kiezen om je inschrijving tijdens een latere cursus in te zetten.
 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
 • PUUR is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij PUUR.
 • Een cadeaubon of korting bon is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
 • De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.
 • Eventuele klachten nemen wij zeer serieus en lossen we graag samen met u op.